Tag: خدایان سومر

سومر: جایی که زبان نوشتاری، حساب و تمدن متولد شدند

سومر: جایی که زبان نوشتاری، حساب و تمدن متولد شدند سومر (نیز به نام سومری شناخته می‌شود) یکی از قدیمی‌ترین تمدن‌های جهان بود. این تمدن باستانی در منطقه مسیر جنوبی (جنوب عراق امروزی) بین رودخانه‌های دجله و فرات ظاهر شد. تمدن سومری حدود قرن چهارم پیش از میلاد آغاز شد و در قرن بیست و […]

Back To Top