Tag: لیست پادشاهان سومر

لیست پادشاهان سومر – دست نوشته سومری

از بین تمام اشیاء باارزشی که از سایت‌های عراقی که شهرهای سومری پرطرفدار قدیمی در آنجا قرار داشته‌اند، چندتایی بسیار جذاب‌تر از لیست پادشاهان سومری بوده است. این دست‌نوشته باستانی اصلی که ابتدا به زبان سومری ثبت شده بود، یک شچره نامه از پادشاهان سومر (جنوب عراق باستان) از دودمان‌های سومری و همسایگان است. این […]

Back To Top